Lateryt jako medium filtracyjne do usuwania niektórych priorytetowych nieorganicznych zanieczyszczeń z wody
Asit R. Sarkar, Jawarlal Goswami, Aparna Banerjee, Partha P. Pramanick, Mitali Sarkar
 Pełny tekst - PDF (Angielski)
Zanieczyszczenie wód gruntowych w wyniku działalności rolniczej: podejście zintegrowane
Panagiotis Anastasiadis
 Pełny tekst - PDF (Angielski)
Znaczenie potencjału elektrokinetycznego w procesie adsorpcji substancji humusowych
Renata Świderska, Anna M. Anielak
 Pełny tekst - PDF (Angielski)
Wpływ geośrodowiskowych zagrożeń na wody gruntowe i zdrowie ludzkie: mechanizm i zarządzanie
Mitali Sarkar, Sucharita Manna, Aparna Banerjee, Partha Pratim Pramanick
 Pełny tekst - PDF (Angielski)
Trwałe zanieczyszczenia organiczne w osadach Zatoki Gdańskiej
Ksenia Pazdro
 Pełny tekst - PDF (Angielski)
Wyciągi roślinne i ich oddziaływanie na niektóre cechy nasion roślin uprawnych - rośliny zbożowe
Bronisława Sas-Piotrowska, Wojciech Piotrowski, Roksana Kaczmarek-Cichosz
 Pełny tekst - PDF (Angielski)
Próba oszacowania ładunku metali ciężkich w czasie procesu sedymentacji osadów w Zalewie Szczecińskim
Mikołaj Protasowicki, Edward Niedźwiecki
 Pełny tekst - PDF (Angielski)
AChE jako biomarker skażenia chemikaliami małży i ryb z Zatoki Gdańskiej
Justyna Kopecka, Janusz Pempkowiak
 Pełny tekst - PDF (Angielski)
Metoda prognozowania sejsmiczności Ziemi w zależności od aktywności Słońca
Andrej Morozow
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Efektywność usuwania zanieczyszczeń w filtrach hydrofitowych z sekwencyjnym pionowym i poziomym przepływem ścieków
Agnieszka Tuszyńska, Matthias Worst, Hanna Obarska-Pempkowiak
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Oznaczanie składników głównych oraz wybranych zanieczyszczeń śladowych w materiale odpadowym z produkcji filcu kapeluszniczego
Jacek Majewski, Danuta Matysek-Majewska, Andrzej M. Grossman
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Koagulacja wód powierzchniowych z udziałem substancji wspomagających
Renata Świderska, Anna M. Anielak
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Stopień odwodnienia zneutralizowanych zawiesin pogalwanicznych na drodze dekantacji wirowej
Klaudia Chmiel, Michał Palica
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Toksyczność i rozkład fenitrotionu w procesie fermentacji metanowej osadów ściekowych
Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Sezonowe wahania zanieczyszczeń agrotechnicznych w rzece Narwi ze szczególnym uwzględnieniem herbicydów fenoksyoctowych
Katarzyna Ignatowicz, Joanna Struk-Sokołowska
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Zasada działania i funkcje komputerowego systemu ewidencji i informacji o chemikaliach w szkołach wyższych - iChem
Andrzej M. Grossman, Paweł Kasprowski, Jacek Majewski
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Spadek zasolenia Morza Bałtyckiego jako naturalne zjawisko
Tomasz Borowski, Tadeusz Hryniewicz
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Frakcje ChZT w procesach mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków na przykładzie oczyszczalni ścieków w Sulechowie
Sylwia Myszograj, Zofia Sadecka
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Analiza wybranych dopływów zanieczyszczających rzekę Biebrzę
Iwona Skoczko
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Analiza możliwości odwadniania osadów pokoagulacyjnych pochodzących ze ścieków produkcyjnych Przedsiębiorstwa DREWEXiM
Barbara Juraszka, Tadeusz Piecuch
 Pełny tekst - PDF (Polski)