Gospodarka i utylizacja odpadów pochodzących z przemysłu garbarskiego
Karl E. Lorber
 Full text - PDF (English)
Histereza rozwoju i zaniku wrzenia pęcherzykowego
Tadeusz Bohdal
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Badania nad środowiskowej poprawą rzeki Bagmati w Dolinie Kathmandu, Nepal
Reena Shrestha, Peter Krebs, Isolde Roeske
 Full text - PDF (English)
Szczegółowe problemy sprawnego i ekologicznego spalania paliwa w przedpaleniskach pieców
Aleksander Szkarowski
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Usunięcie/Redukcja zanieczyszczeń organicznych ze środowiska wodnego
Mitali Sarkar, Mahadeb Das, Samita Manna, Pradip Acharya
 Full text - PDF (English)
Rozdzielanie zawiesin ciał stałych w cieczach na drodze filtracji z kompresją tworzonego osadu II. Wyznaczanie parametrów filtracyjnych zawiesin oraz doświadczalna weryfikacja modelu
Jacek Kocurek, Michał Palica
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Przyczyna, skutek i opcje zaradcze dla fluoru w wodzie pitnej
Mitali Sarkar, Aparna Banerjee
 Full text - PDF (English)
Zdolności retencyjne gruntów pogórniczych po rekultywacji technicznej
Piotr Stachowski, Czesław Szafrański, Paweł Kozaczyk
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Udoskonalenie spalania paliw węglowodorowych za pomocą katalizatorów
Witalij N. Skobielew, Denis W. Serdiuk, Lew A. Aszkinazi
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Analiza pracy spalarni odpadów Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie - spaliny, ścieki, wtórny odpad
Tadeusz Piecuch, Tomasz Dąbrowski, Janusz Dąbrowski, Marcin Lubierski, Barbara Juraszka, Grażyna Kościerzyńska-Siekan, Katarzyna Jantos
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Wpływ wyciągów roślinnych na żywotność i zdrowie korzeni roślin strączkowych zarażonych przez Fusarium oxysporum (Schl.)
Bronisława Sas-Piotrowska, Wojciech Piotrowski
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Jakie zbiorniki wodne wybierają żaby i ropuchy na miejsce rozrodu? (Wyniki badań wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników jakości wód zbiorników wodnych na terenie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego)
Gorzysław Poleszczuk, Małgorzata Pilecka-Rapacz, Józef Domagała
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Wpływ parametrów procesowych na usuwanie związków biogennych w laboratoryjnym reaktorze typu SBR
Krzysztof Piaskowski
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Środowisko we współczesnych teoriach socjologicznych (Anthony Giddens i Ulrich Beck)
Agnieszka Kołodziej-Durnaś
 Pełny tekst - PDF (Polski)