Zastosowanie ozonowania oraz procesów pogłębionego utleniania do uzdatniania wody pitnej i oczyszczania ścieków w Polsce
Andrzej K. Biń
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Możliwości i ograniczenia w wykorzystaniu klasycznego procesu koksowania jako metody utylizacji odpadów przemysłowych
Andrzej Koszorek, Andrzej Mianowski
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Badania oraz projekt koncepcyjny technologii podczyszczania ścieków popłucznych z palarni kawy
Barbara Kościelnik, Józef Malej, Tadeusz Piecuch, Jacek Piekarski, Grażyna Kościerzyńska - Siekan, Dariusz Chanulak, Henryk Wolski
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Hydraulika wybranych złóż biologicznie czynnych
Michał Palica, Klaudia Chmiel, Jerzy Waluś
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Badanie wrzenia w przepływie proekologicznych czynników chłodniczych
Tadeusz Bohdal, Andrzej Rasmus
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Ocena współczesnych tendencji zanieczyszczenia środowiska naturalnego
Aleksander Szkarowski
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Znaczenie uwzględniania gradientu początkowego w ochronie wód podziemnych
Janusz Hauryłkiewicz
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Koszty środowiskowe w rachunku kosztów funkcjonowania kopalni węgla kamiennego
Barbara Piontek
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Współczesne trendy w motoryzacji ograniczające zagrożenie środowiska
Włodzimierz Deluga
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Metodyka oceny efektywności wydatkowania ekologicznych funduszy celowych
Franciszek Piontek
 Pełny tekst - PDF (Polski)
Selektywna zbiórka odpadów i ich zagospodarowanie w gminie
Wiesław Śmietański, Marian Grzybowski, Mariola Smuśkiewicz, Henryk Knapczyk
 Pełny tekst - PDF (Polski)