logo en

Rocznik Ochrona Środowiska

e-ISSN 2720-7501 (ISSN 1506-218X) 

Rocznik Ochrona Środowiska to ogólnodostępne czasopismo typu OPEN ACCESS, którego cała zawartość jest dostępna bezpłatnie w pełnej wersji tekstowej (*.pdf) na licencji CC BY-SA 4.0. W celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym stosujemy zasady etyki publikacyjnej, zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Warunkiem rozpoczęcia procedowania jest: 

  • wysłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. artykułu zgodnie z wytycznymi - LINK,
  • wypełnienie ankiety informacyjnej - LINK.

Rozpoczęcie procedowania równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na warunki procedowania wg schematu: 

Algorytm

Schemat procedowania w Roczniku Ochrona Środowiska

Autor jest zobowiązany do przekazania wydawnictwu dzieła oryginalnego, które nie może stanowić w żadnej części plagiatu i autoplagiatu.

Redakcja zapewnia rzetelny i profesjonalny proces wydawniczy. Każdy zgłoszony artykuł kierowany jest do dwóch Recenzentów – pracowników naukowych specjalizujących się w danej tematyce. Recenzenci nie są afiliowani w tej samej instytucji co Autor (Autorzy) recenzowanego artykułu oraz nie występuje konflikt interesów wynikający z ich wzajemnej relacji. Recenzje są wewnętrznym dokumentem Wydawnictwa. 

Artykuły po zaakceptowaniu przez recenzentów i redaktorów, będą natychmiast publikowane na stronie czasopisma w języku angielskim oraz po zakończeniu danego roku w formie drukowanej.

Koszty publikacji
Kwota za publikację artykułu wynosi 1000 zł (netto). W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość negocjacji kwoty. 

Uwagi
Redakcja zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Wszystkie recenzowane prace traktuje się jak dokumenty poufne. Ponadto redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania skrótów, poprawek stylistycznych, uzupełnień oraz korekty przytaczanej nadmiernie literatury (której związek z treścią publikacji jest wątpliwy), o ile zdaniem redakcji podniesie to wartość merytoryczną i poczytność czasopisma.

Kontakt:
Janusz Dąbrowski
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: +48 94 3478 467